Yüksek Fen Kurulu karar ve görüşleri emsal alınarak uygulama yapılabilir mi?

Yüksek Fen Kurulu karar ve görüşleri, taleple ilgili işe ait sözleşme ve ekleri hükümlerine göre somut bir olaya dayalı olarak iş bazında ihdas edilmektedir. Bu nedenle, Başkanlığımıza yapılan başvurularda daha önce alınmış olan karar veya görüşlerimizin emsal gösterilmesinin, her zaman için uygun sonuç vermeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgiler Yüksek Fen Kurulu Web sayfasından olduğu haliyle yayınlanmakta olup eski uygulama yönetmeliği hakkında bilgi vermek amacını taşımaktadır.

Mevzuat değişikliği nedeniyle yeni Uygulama Yönetmeliği yayınlanana kadar eski yönetmeliğe ait uygulama esasları bilgi kirliliğine sebep olunmaması amacıyla kaldırılmıştır.

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.