Artıelli Group Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Artıelli Group çevre politikasını, her bireyin ve organizasyonun çevrenin korunması için yasal ve sosyal sorumluluğunun olduğu üzerine kurulmuştur. Türkiye’nin arazi ve çevresini etkileyen projeleri olan lider İnşaat Mühendislik ve Müteahhitlerinden biri olarak çevremize olan tehdidi azaltmak için belirli bir görevimiz vardır.

Artıelli Group her bir projede hedefi ekonomik başarı sağlamaya ek olarak, tüm faaliyetlerimizde kirliliğin ve çevresel bozulmanın etkilerini azaltacak uygulamaları yürürlüğe koymaktır. Kirliliği ve çevresel bozulmayı düşünerek, çevreye zarar vermeyen kalitede ürünler sağlayabilmeyi garanti edebilmek için sürekli olarak tüm proje faaliyetlerimizi gözden geçiriyoruz ve kontrol ediyoruz.

Artıelli Group Üst Yönetimi sürekli gelişime ve kirliliğin önlenmesine önem vermektedir. Bu şekilde ilgili çevresel yasalara, düzenlemelere ve sözleşmenin kabulü ile belirlenmiş diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamaya özen göstermektedir.

Artıelli Group, etkin kontrollerin ve çevresel etkileri önleyen ya da en aza indiren yaptırımların uygulanması için her tür çabayı gösterecektir.

Çevre politikalarının uygulanması herkesin sorumluluğudur. Çevresel Program ile birlikte belirli çevresel problemleri içeren Spesifik Prosedüreler, İş Yönergeleri ve Metot Açıklamaları da ayrıca üretilmiştir.

Şantiyedeki Proje Müdürü, Çevresel Politikaya uygunluktan ve Çevresel Yönetim Sisteminin uygulanabilmesi için sorumlu otoritedir. 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları politikamızı; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, ve atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.

Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak sizlerin yanında olacağız.

İnsan Kaynaklarının Misyonu:

İnşaat sektöründe öncü bir kuruluş olan Artıelli Group, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratır. İnsan Kaynakları'nın misyonu, Artıelli Group'un inşaat sektöründe üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.

İnsan Kaynaklarının Vizyonu:

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, inşaat sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

İŞ ORTAKLARI POLİTİKAMIZ

Taşeron ve Tedarikçilerimizle saygılı, güven ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde şirket değerlerimize uygun sürdürülebilir ilişkiler kurarak iş sonuçlarına değer katmak.

Organizasyon şemasında Saha veya Proje sorumlularına bağlı yükleniciler iş programı ve sözleşme çerçevesinde faaliyetlerini yürütürler.

 • Uzmanlaştığı faaliyet alanlarında lider konumda olan ve uluslararası standartlarda hizmet sunan organizasyonlarla partnerlik oluşturmak.
 • Hissedarlara, çalışanlara ve tedarikçilere karşı dürüst davranmak.
 • Tüm paydaşları ile profesyonellik ve karşılıklı güven ilkesine dayalı  uzun süreli ilişkiler kurmak.
 • İş programı ve teknik şartnamelere azami özen göstererek üstlenmiş olduğu projeleri zamanında bitirerek teslim etmek.
 • Nitelikli personel istihdam etmek ve  çağdaş bir  yönetim sistemine sahip olmak.
 • Kurum içi eğitimlerle istihdam gücünü ve kalitesini yükselterek geliştirmek.
 • Kârı, zararı, başarıyı ve hatayı eşit paylaşarak takım çalışmasını ruhunu yaşatmak.
 • Yüksek etik standartlara bağlı kalmak. 
 • Çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına gerekli hassasiyeti göstermektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak olarak özetlenebilir.

Artıelli Group, çalışanları için en yüksek iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sağlama ve sürdürmeye, her zaman ve her projede güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmaya büyük önem vermektedir.

Bu standartları sağlayabilmek için, Artıelli Group’un faaliyetlerinden etkilenen tüm kişilerin zarar görme riskini en aza indirmeyi amaçlayan sağlık ve güvenlik hedefleri koymak Artıelli Group’un amaçlarından biridir. Artıelli Group, tüm kurum ve taşeron çalışanları için kazaları, tehlikeli durumları, çalışanların sağlıklarına ve güvenliklerine zarar verebilecek her türlü olayı önlemek ya da sayısını azaltmak için uygulanabilir ve mantıklı sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak, sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm yasal zorunluklara tamamen uymaktadır.

Bu hedeflerin gerçekleştirebilmesi için Artıelli Group, sorumlulukları ilgili konularda proje yönetim ekiplerini yönlendirmek, güvenli çalışma ortamlarını teşvik etmek, belli başlı Sağlık ve Güvenlik Prosedürlerini içeren Sağlık ve Güvenlik Planını oluşturmak, yürütmek ve devamlılığını sağlamak olan bir Sağlık ve Güvenlik Görevlisini her projesine atamaktadır. 

MÜŞTERİ POLİTİKAMIZ

Müşteri Politikamız, “Müşterilerimizin bugün ve gelecekteki beklentilerine değer katacak şekilde kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak” başlığı ile özetlenebilir. Ancak, Müşteri Politikamızı bu dar cümle ile ifadede zorluk çekiyoruz. Daha geniş anlatımla;

 • Uzmanlaştığımız faaliyet alanlarında uluslararası standartlarda hizmet sunmak.
 • Devlete, tüketicilere ve müşterilerimize karşı dürüst davranmak,
 • Tüketici taleplerine öncelik vererek, ürün ve hizmetlerinin kalitesiyle oluşturduğu müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Tüm paydaşları ile profesyonellik ve karşılıklı güven ilkesine dayalı uzun süreli ilişkiler kurmak,
 • İş programı ve teknik şartnamelere azami özen göstererek üstlenmiş olduğu projeleri zamanında bitirerek teslim etmek,
 • Nitelikli personel istihdam etmek ve çağdaş bir yönetim sistemine sahip olmak,
 • Kurum içi eğitimlerle istihdam gücünü ve kalitesini yükselterek geliştirmek,

 

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.