Teknik Bilirkişi

Teknik Bilirkişi Görüşleri

Dava Öncesi Teknik Görüş Oluşturma - Raporlama

Sürmekte Olan Davalarda Teknik Bilirkişi Görüşü Oluşturma, Teknik Değerlendirme ve Raporlama

Anlaşmazlıkların Çözümü için Taraflara Teknik Görüş Raporları Oluşturma

 

Tespit Raporları

Tespit

 • İnşaatlarda gizli ve açık ayıplar ile eksik işlerin tespiti

Bina Hasar Tespiti

Araç Ekipman Hasar Tespiti

 

İnşaat İşlerinin Yasal Mevzuata Uygunluğun Kontrolü

İnşaat İşlerinin Yasal Mevzuata Uygunluğun Kontrolü

 

Hukuk Bürolarına Teknik Bilirkişilik Hizmeti

Hukuk Bürolarına Süreli Anlaşmalı Teknik Bilirkişilik Hizmeti

Hukuk Bürolarına Dosya Bazında Teknik Bilirkişilik Hizmeti

 

Mimarlık, Mühendislik / İnşaat, Mekanik, Elektrik

Sözleşme - Şartname - Hak ediş - Metraj - Kesin Hesap
Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri
Bina Kabulü - Teslim Alma 

 • İnşaatı biten binaların müteahhit / inşaat firmasından mal sahibi adına teslim alınması
 • Kiracıdan ya da kiralayandan gayrimenkulün teslim alınması
 • Sanayi binaları, iş ve alışveriş merkezlerinde işin kabulü ve teslim alması

Şerefiye Hesapları

 

Tapu, Harita Kadastro ve İmar Hizmetleri

Arazinin Yerinin ve Sınırlarının Tespiti
Arazinin Ölçülmesi
Bina Aplikasyonu
Halihazır Durum Tespiti
Parselin Mülkiyet Durumunun Zemindeki Tespiti
2B Kadastrosu Çalışmaları

 

Gayrimenkul Hukuku / Mülk Alımı

Gayrimenkul Hukuku Danışmanlığı

 • İzale-i Şuyu - Ortaklığın Giderilmesi

Gayrimenkul Alımında Hukuki ve Teknik Değerlendirme

 • Gayrimenkulün hukuki ve teknik yönlerden değerlendirilerek raporlanması.
 • Onaylı proje ile mevcut durumun uygunluğu, brüt alan - net alan hesabı vb.

İhtilafların Çözümü

 • Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan ihtilaflar
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ihtilafları
 • Kira ihtilafları
 • Ecrimisil ihtilafları ( Kullanımdan kaynaklanan tazminat ihtilafları)
 • Arsa payı tespiti

İflas Danışmanlığı

 

Risk Analizleri / Yangın - Deprem

Yangın

 • Risk Analizi - Binanın teknik donanımının şartnamelere uygunluğunun raporlanması
 • Yangın ile ilgili periyodik kontrol ve danışmanlık hizmetleri

Deprem

 • Risk Analizi - Deprem öncesi binanın teknik donanımının şartnamelere uygunluğunun raporlanması
 • Deprem ile ilgili periyodik kontrol ve danışmanlık hizmetleri

 

Mali Raporlar

Mali Değerlendirme

 • Denkleştirici adalet ilkesi hesabı
 • Dava tarihi itibariyle hesaplamalar
 • İcra takip tarihi ile ilgili hesaplamalar

 

Gayrimenkul Değerleme

SPK Uzman Görüşü ile Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri 

 • Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı
 • Maliyet Yaklaşımı
 • Gelirlerin Kapitalizasyonu Yaklaşımı
 • Geliştirme Yaklaşımı

 

 

 

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.