Artıelli Group Hakkında

Ünlü basketbol oyuncusu Michael Jordan şöyle der: "Yetenekli oyuncular sadece maç kazandırır, şampiyonluğu ise takımlar kazandırır."

Gerek inşaat ve gayrimenkul hukuku, gerekse şantiye konusunda herbiri 30 yıl ve daha fazla mesleki deneyim ve tecrübeye sahip mimar, mühendis, hukukçu ve iktisatçılardan oluşan bir grup arkadaş bilgi ve deneyimlerimizi birlikte değerlendirmek amacıyla Artıelli Group'u kurduk.

Adı üzerinde; Artıelli.

+50 yaşın tecrübesi ile Amacımız, yurtiçi ve yurtdışında, yerli veya yabancı firmalara uluslararası standartlarda savunma sanayi, gayrimenkul geliştirme, değerleme, fizibilite, uyuşmazlık, tahkim, arabuluculuk, güvenli ve kaliteli inşaat üretimi ile inşaat hukuku sorunlarının çözümünde hizmet sunmaktır.

Başarımızın sırrını Pep Guardiola özetliyor: İyi bir takımın sırrı, herkesin ne yapacağını bilmesidir.

Artıelli Group olarak aşağıdaki konularda çözümler üretiyoruz.

  •                 Mahkemelere intikal etmiş veya ettirilecek uyuşmazlık konusu edilen ihtilaflı konulara 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 293 hükmü bağlamında yazılı uzman görüşü sunulması.

  •                 İdare - yüklenici veya yüklenici - altyüklenici arasındaki İnşaat, taahhüt, mühendislik ve sözleşmesel anlaşmazlıkların çözülmesi.

  •                 Mevzuata uygun olmayan sebepler sonucu oluşan hak kaybınızın telafisi için ihaleyi yapan idareye karşı emsal kurul ve mahkeme kararları ile destekli itiraz başvurularının hazırlanması,

  •                 İdare mahkemelerinde açılacak ihalenin veya uygulamanın iptali veya yürütmenin durdurulması davalarında emsal kararlar ile destekli başvuruların hazırlanması,

  •                 İnşaat sözleşmesinin feshi sebebi ile kesin hesap ve işin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda açılacak dava ve işlerin açılarak sonuçlandırılması.

  •                 Hakkediş alacaklarının emsal kararlar ile tespiti, idareye ispatı, çözümsüzlük halinde dava, takip ve diğer işler.

  •                 İş Deneyim Belgeleri, Diploma katılımlı iş ortaklığı, Müteahhitlik Karnesi Hizmetleri ve İş Bitirmeli Şirket Devri, Şirket Birleşme, Satın Alma Danışmanlığı.

  •                 Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat, taahhüt, kat karşılığı, kentsel dönüşüm ve maliyet artı kar usulü inşaat işleri yapmak - yaptırmak.

  •                 Tahkim veya mahkeme öncesi müzakere ve arabuluculuk işlemleri.

  •                 Uyuşmazlık, tahkim ve arabuluculuk.

  •                 4734 ile ilgili olarak, güncel ihale mevzuatı ile ilgili bilgi desteği ve danışmanlık,

  •                 Katılınacak ihale için hazırlanan ihale dosyasının ihale şartlarına uygunluğunun kontrolü, İdare uygulamalarına ve kesinleşen kararlarına uygunluğunun incelenmesi,

 •                 Gayrimenkul geliştirme, değerleme, fizibilite.

 •                 Hibe Danışmanlığı, TKDK, Kalkınma Ajansları, Kırsal Kalkınma, IPARD projelerinin hazırlanması ve başvurularının yapılması.

Bize aşağıdaki kanallarla ulaşabilirsiniz.  

WhatsApp Hattımız: https://wa.me/905076788200

E-Posta: info@artielligroup.com

 

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.