Organizasyon

 

KOORDİNATÖR

Avukat Yücel SAVRUL

savrul@artielligroup.com

KONULAR

DANIŞMANLAR

Kamu İhale Hukuku,

Sözleşmeler Hukuku,

İdare Hukuku,

Tazminat Hukuku,

Fidic Sözleşmeleri,

Avukat M. Fatih ÇINAR

İnş.Müh. Haluk GÖĞÜŞ

Çev.Müh. Gürsel KARADENİZ

 

 

KOORDİNATÖR

İnş.Müh. Haluk GÖĞÜŞ

gogus@artielligroup.com

KONULAR

DANIŞMANLAR

İdarelere Şikayet Başvuruları,

Hakkediş Kesintilerine Karşı Dava Açılması, Kamu İhale Kurumu'na İtirazen Şikayet,

İhale İptalleri,

İhalede Değerlendirme Dışı Bırakılma,

İhalelerden Yasaklanma,

 

Avukat Yücel SAVRUL

İnş.Müh. İsmail ÖZKAN

İnş.Müh. Meltem ÖZPEKER

 

 

KOORDİNATÖR

İnş.Müh. İsmail ÖZKAN

ozkan@artielligroup.com

KONULAR

DANIŞMANLAR

Proje Geliştirme,

Proje Yönetimi,

Proje Finansı,

Enerji Hukuku,

Finansal Çözümler,

Enerji Sistemleri,

Fizibilite /Etüt,

 

Avukat M. Fatih ÇINAR

Avukat Yücel SAVRUL

İnş.Müh. Caner ÖZŞİN

Çev.Müh. Gürsel KARADENİZ

Uzm. Hakan ADANIR

 

 

KOORDİNATÖR

İnş.Müh. Meltem ÖZPEKER

ozpeker@artielligroup.com

KONULAR

DANIŞMANLAR

Yapım İşleri,

İhale Danışmanlığı,

Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni,

İmar Planları,

Kamulaştırma Danışmanlığı,

 

Avukat Yücel SAVRUL

İnş.Müh. İsmail ÖZKAN

İnş.Müh. Haluk GÖĞÜŞ

 

 

KOORDİNATÖR

İnş.Müh. İsmail AYDIN

aydin@artielligroup.com

KONULAR

DANIŞMANLAR

Uyuşmazlıklar,

Teminatların Gelir Kaydedilmesi,

İhaleye Fesat,

Edimin İfasına Fesat,

Sözleşmenin Feshi,

 

Avukat Yücel SAVRUL

İnş.Müh. Mesut PAKDİL

İnş.Müh. İsmail ÖZKAN

İnş.Müh. Caner ÖZŞİN

 

 

 

KOORDİNATÖR

Uzm. Ömer CİNEL

cinel@artielligroup.com

KONULAR

DANIŞMANLAR

Kentsel Tasarım /Dönüşüm,

İhale Mevzuatı,

Yapı Denetim Mevzuatı,

Kamu Şirketlerinin Yapılandırılması ve Yönetimi,

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri,

Fizibilite ve Pazar Araştırması,

 

Avukat M. Fatih ÇINAR

İnş.Müh. İsmail ÖZKAN

İnş.Müh. Meltem ÖZPEKER

İnş.Müh. Caner ÖZŞİN

Çev.Müh. Gürsel KARADENİZ

MM Tuğba HİSARCIKLIOĞLU

 

 

KOORDİNATÖR

İnş.Müh. Meltem ÖZPEKER

ozpeker@artielligroup.com

KONULAR

DANIŞMANLAR

Gayrimenkul Değerleme,

Tarımsal Araziler,

Proje Değerleme,

Hukuki Durum Tespitleri,

2-B Arazilerinin Değerlemesi,

Jeolojik ve Jeoteknik Etütler,

 

Av Yücel SAVRUL

Çev.Müh. Gürsel KARADENİZ

İnş.Müh. İsmail ÖZKAN

Uzm. Hakan ADANIR

 

 

KOORDİNATÖR

İnş.Müh. Haluk GÖĞÜŞ

gogus@artielligroup.com

KONULAR

DANIŞMANLAR

İş Deneyim Belgeleri Danışmanlığı,

İş Bitirmeli Şirket Devir İşlemleri,

Müteahhitlik Karnesi Hizmetleri,

 

Avukat Yücel SAVRUL

İnş.Müh. İsmail ÖZKAN

İnş.Müh. İsmail AYDIN

İnş.Müh. Meltem ÖZPEKER

MM Tuğba HİSARCIKLIOĞLU