Artıelli Group İnşaat Faaliyetleri

Koordinatör

İnş.Müh. İsmail AYDIN

 

Danışmanlar     

Avukat Yücel SAVRUL

İnş. Müh. İsmail ÖZKAN

Dr. Müh. Meltem ÖZPEKER

İnş. Müh. Caner ÖZŞİN

Dr. Müh. Haluk GÖĞÜŞ

MM Tuğba HİSARCIKLIOĞLU

 

Artıelli Group inşaat işlerinde aşağıda kısaca özetlenen başlıklarda faaliyetlerini sürdürürken, geniş açılımda kuruluş amacı ve gayesi;

 1. Yurt içi ve yurtdışında her türlü inşaat, montaj ve taahhüt işleri, inşaat malzemeleri üretim ve pazarlaması prefabrik inşaat yapımı ve pazarlaması, inşaat sistemleri ve inşaat sanayii konularında yurtiçi ve yurtdışı mümessillik ve distribütörlük yapmak.

 2. Şirket ana sözleşmesinde belirtilen amaç ve konularına yönelik olmak koşuluyla yurtiçi ve uluslararası ihalelere katılmak, inşaat türlü yatırım işleri yapmak ve her türlü altyapı, turizm ve toplu konut yatırımları ve pazarlaması.

 3. Yurtiçinde ve yurtdışında teknik müşavirlik yapmak, plan ve proje hazırlamak, mühendislik hizmetinde bulunmak.

 4. Yurtiçinde ve yurtdışında makine ve teçhizat imal ettirmek inşaat montaj ve tesis işleri yapmak, yaptırmak ve bunları kontrol etmek. Şirket bu maksatla aşağıda yazılı işleri yapabilir.

 a) Yurtiçinde ve yurtdışında acente, bayi ve mümessillikler tesisi veya başkaları namına bu işlerin yapılması,

 b) Yurt içinde ve yurtdışında gayrimenkul alımı, satımı, ipotek alınması ve ipotek verilmesi.

 c) Bu işlerle ilgili ithalat, ihracat ve dâhili ticaret,

 d) Yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirket müessese ve diğer ticari kuruluşlar ile her türlü ortaklık tesisi veya iştirak edilmesi hisse senedi alınması, aracılık yapmamak kaydı ile devredilmesi, satılması işlerini yapmaktır.

 Endüstriyel Yapılar

 ·  Fabrika Binaları,

 ·  Arıtma Tesisleri,

 ·  İdari Binalar,

 ·  Betonarme Konutlar,

 ·  Prefabrik Endüstriyel Yapılar,

 ·  Prefabrik Konut ve Yaşam Alanları,

 Çelik Yüksek Yapılar

 ·  Enerji Nakil Hatları,

 ·  Radyo, TV Vericileri,

 ·  GSM İletişim Kuleleri,

 ·  Radar Sistemleri,

 ·  Rüzgar Ölçüm Direkleri,

 ·  Rüzgar Enerji Kuleleri,

 ·  Kafes, Monopol, Transmisyon, Poligon, Çatı Üstü Örme ve Kaynaklı Kuleler,

 ·  Kule Tasarım, İmalat, Montoj, Bakım Hizmetleri,

 Eğitim, Turizm ve Sağlık Tesisleri, Kültürel Yapılar

 · Okullar ve Eğitim Tesisleri,

 ·  Sağlık Tesisleri,

 ·  Tarihi Bina Restorasyonları,

 ·  Turistik Tesisler,

 Askeri Tesisler ve Özellikli Yapılar

 · Askeri Binalar, Kamplar, Okullar ve Eğitim Tesisleri,

 ·  Askeri ve Sivil Havaalanları,

 ·  Köprüler, Kavşaklar, Yollar, Altyapılar,

 ·  Pompa İstasyonları ve Arıtma Tesisleri,

 ·  Yakıt İletim Hatlarının yapımı, bakımı, onarımı,

 ·  Sulama ve Drenaj Sistemleri,

 Spor Tesisleri, Zemin Kaplamaları

 ·  Açık-Kapalı Spor Alanları,

 ·  Sentetik ve Doğal Çim Sahalar,

 ·  Tenis Kortları,

 ·  Basketbol-Voleybol Sahaları,

 ·  Açık, Kapalı Yüzme Havuzları,

 ·  Sentetik Yüzeyli Atletizm Pistleri ve Yüzey Zemin Kaplamaları,

 Mühendislik, Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri

 ·  Deprem Performans Analizleri,

 ·  Statik, Dinamik Yük Analizleri,

 ·  Hasar Tespit Raporları,

 ·  Yapı Stoğu Envanteri Çıkarılması,

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.