Yargı mercilerine ve Sayıştaya intikal etmiş konular hakkında Yüksek Fen Kurulundan görüş talebinde bulunulabilir mi?

Sayfamız hazırlanıyor...