Mesut PAKDİL

İnşaat Mühendisi

1960 İstanbul'da doğdu. Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur.

Mezuniyet sonrası 1983 yılında TSK'ne Mühendis Muvazzaf Subay olarak katıldı. Dz.K.K.'lığı ve MSB bünyesinde kontrol mühendisi, kontrol şefi, kontrol amiri ve inşaat şube müdürlükleri görevlerinde bulunduktan sonra 2004 tarihinde kendi isteği ile emekliliğe ayrıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her türlü yapım işine ait etüt-proje safhasından başlamak üzere, yapım sırasındaki fiili kontrollük hizmetleri (Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği esasları doğrultusunda), geçerli yasal mevzuata uygun her türlü hesap-metraj-hakediş-kesin hesap işleri ile geçici ve kesin kabul hizmetlerinin yer aldığı planlama, kontrol ve yönetim aşamalarının fiilen uygulandığı yüzden çok projede yer aldı. Bu çerçevede; altyapı, muhtelif sosyal ve sağlık tesisleri, prestij yapıları, hizmet, eğitim, konut, spor tesisleri gibi büyük projelerde çalışmalar yaptı.

Ayrıca bu görevlerinin yanında TSK bünyesindeki yapım işleri ile ilgili sivil-asker personelin mesleki ve kişisel gelişim konularındaki eğitiminde sertifikalı eğitmen/öğretmen olarak görev yaptı. Ayrıca çok katlı satış sektöründe serbest girişimci olarak, satış-pazarlama teknikleri, liderlik eğitimi ve kişisel gelişim eğitimleri konularında yerli ve yabancı birçok başarılı marketing liderinden eğitimler aldı ve kendisi de söz konusu organizasyon içinde ve bazı üniversitelerin konuyla ilgili öğrenci birliklerinin düzenlediği seminer/konferans etkinliklerinde birçok şehirde seminer konuşmacısı/eğitimcisi olarak bulundu.

Emeklilik sonrasında muhtelif inşaat firmalarıyla hazır beton üretim firmalarında bölge müdürü, teknik ve genel koordinatörlükler ile genel müdürlük görevlerinde de bulundu. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahiptir.

Halen mesleki danışmanlık, denetim ve İSG uzmanlığı çalışmalarının yanında Mimar olan eşi İnci Kaya Pakdil ile kendi E-ticaret işlerini yürütmekte olup, Petrol Mühendisi bir erkek çocuk sahibidir.