Dr. Mehmet Haluk GÖĞÜŞ İcra Kurulu Başkanı CEO (Chief Executive Officer)

Müşavirlik ve Danışmanlık İşleri Koordinatörü

Dr.İnş.Yük.Müh.(İTÜ) 

1961 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1979 yılında başladığı İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitimini (İTÜ) tamamladıktan sonra 2000 yılında Gazi Üniversitesi’nde Yapı Mekaniği konusunda 1 nci Yüksek Lisansını, 2004 yılında yine Gazi Üniversitesi’nde Zemin Parametreleri konusunda 2 nci Yüksek Lisansını yaptı. ABD Atlantic International University'de İşletme Yönetim Doktorası yapmıştır. Bununla beraber FIDIC sözleşmeleri ve Borçlar Kanunu konusunda yüksek lisans eğitimi aldı.

İnşaat Yapım, Bakım, Onarım ve Keşif Tekniklerinin Araştırılması (MSB. 1998), Betonarme İstinat Duvarlarının Sürşarj Sorunu (Gazi Üniversitesi 1998), Betonarme Kolon ve Kirişlerin Güçlendirilmesi (Gazi Üniversitesi 2000), Betonarme Kirişlerinin Açıklık Ortasına Kolon Ekleme Yöntemiyle Güçlendirilmesi (Gazi Üniversitesi 2002), Ankara-Etimesgut İlçe Merkezi Güney-Doğu Bölümünün Zemin Parametrelerinin Tespiti (Gazi Üniversitesi 2004), Yapı Malzemelerinin Dürabilite Yönünden Değerlendirilmesi (Bay.Bak.Yay. 2004) konularında Akademik Yayınları bulunmaktadır.

Afet Yönetmeliği ve Depremde Dayanıklı Yapılar (ODTÜ), Betonarme ve Yığma Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi (ODTÜ), TS-EN-ISO 9000 KGS Temel Eğitimi (TSE), TS-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Dokümantasyonu (TSE), Toplam Kalite Yönetimi (MPM), Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri (TSE), İstatistiksel Proses Kontrolü (TSE), Ekip Çalışması (MPM), Sorun Çözme Teknikleri (MPM), Emlak İskan ve Kamulaştırma Eğitimi (MSB) konularında Sertifika Eğitimlerini aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje ve Uygulama Denetçisi olup 2004 Deprem Şurası Asil Üyesidir.

Akademik çalışmalarının yanında mesleki ihtisası; bir inşaatın ihale hazırlığından kesin kabulüne kadar olan her aşamasında Yönetim, Sevk ve İdare, Planlama, Proses Kontrol, Maliyet Kontrol ve Tam Maliyet Modelinin uygulama, kontrol ve denetimi faaliyetidir. 2007 yılında emekli oluncaya kadar TSK’de mühendis subay olarak; MSB.lığınca ihale edilen pek çok askeri tesis inşatında Kontrol Şefliği yaptıktan sonra, MSB. Deprem Araştırma Grup Başkanılığı ve en son olarak da KHO'da İnşaat Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra mesleki birikim ve tecrübesini değerlendirmek üzere emekli olmuştur.

Türkiye Müteahhitler Sendikası (Türkİnşa) Yönetim Kurulu Üyesi olup Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 1 çocuk sahibidir.