Hakan ADANIR

İnsanlığın aya ayak bastığı yılda, 1969’da doğmuştur.  Giresun Lisesi’ni bitirmiş ve okul alışkanlığını o yıl terk etmiştir.  18 yaşından bu yada Hak alanında çalışan derneklerde gönüllü hizmet vermektedir. Toprakla onbinlerce fidanın buluşmasın ve bir çok alanın korunmasına vesile olan etkinlikler yürütmüştür. 2000 yılında tanıştığı hibe destekleri alanında uluslararası kurumlarda proje eğitmenliği ve danışmanlık yapmıştır. Sadece hak alanında projeler yazan ve yöneten, sosyal sorumluk işletmesi olan danışmanlık firmasını 2004 yılında kurmuştur. Çevre ve Sosyal Adalet alanında sivil toplum hayatı ve iş hayatında çalışmaya devam etmektedir. 

TEMA Vakfı 1995 TEMA Eğitmen, UNDP 2000 Proje Döngüsü, STGP 2001 Yerel Proje Uzmanı/ Project Eğitmeni, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG 2005 Proje Yazarlığı, WWF 2012 Entegre Havza Yönetimi, SUPPORT TO LIFE 2009 Toplum Temelli Afet Yönetimi Eğitimi, REC 2010 İhtiyaç ve Sorun Analizi Eğitimi, SALAR 2012 Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitliği, TEPAV 2011 Vatandaşlık Karnesi Eğitimi, EVN.NET 2014 AB Fon Merkezleri ve Politika Süreçleri Eğitimi, CHP 2013 Sosyal Demokrat Yerel Yönetim, WWF 2008 AB Su ve Çevre Politikaları Eğitimi, BERSAY 2013 İletişim Uzmanlığı, AB /OPEN DAI Sosyal Belediyecilik (Brüksel), MWH-AB Karadeniz Basın ENPI CBC Programı, AB/STGM Kampanya Yönetimi Eğitimi, TİKA 2007 Karadeniz Ekosistemi, REC AB Çevre Müktesebatı ve Çevre Yatırımları Planlaması Eğitimi, AB-DPT 2013 Belediye Basın Müşavirleri için İletişim ve Lobicilik Eğitimi, BSERP 2009 Karadeniz Kritik Ekosistemler Eğitimi, AB/FEMB Uluslararası Kardeş Şehir İlişkileri, DPT 2008 AB Projeler Satın Alma Yöntemleri, konularında eğitimlere katılmıştır.

Türkiye Çevre Koruma Kurumu, Tema Vakfı, KarDoğa Federasyonu, Doğa Derneği, Giresun Sacayak Sosyal Eşitlik Derneği, Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, Ordu Doğa Aktiviteleri Derneği üyesidir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Hayatımızda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayımcılığı Bilgi Şöleni “Yerel Dergilcilik ve Giresunda Edebiyat Dergiciliği” Bildirisi ile Giresun Üniversitesi, Kalkınma Sempozyumu, Giresun Kent Tarihi Yarım Adası, konularında Sempozyum Bildirileri bulunmaktadır.