Av. M. Fatih ÇINAR

Avukat

1980 Yılında İzmir Türk Kolejini, 1984 Yılında Kuleli As. Lisesini, 1988 Yılında KHO’nu ve 1996 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hâkimlik sınavını kazanarak, çeşitli mahkemelerde ve savcılıklarda Mahkeme Başkanlığı, Başsavcılık ve MSB'de Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. Görev yaptığı dönemde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi dalında ve Yeditepe Üniversitesi Tarih Alanında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

Uluslararası Ceza Divanı Konusunda Kazancı hukuk yayınlarından çıkmış bir kitabı ve “BM Bangalor Yargı Etiği İlkeleri”; “Uluslararası Ceza Divanı, Olaylar ve Gelişmeler”; “Anayasal Vatandaşlık” konularında akademik makaleleri bulunmaktadır.  Türkiye Adalet Akademisi-Avrupa Konseyi Proje Ofisi tarafından hazırlanan, Uluslararası Ceza Hukuku Semineri-İstanbul’da “Uluslararası Ceza Divanı Statüsüne ve Türk Ceza Hukukuna göre Savaş Suçları”; 2005-2010 yılları arasında icra edilen Hâkim Staj’ında, “Ceza Usul ve Yargılama Usulü”-“Ceza Özel ve Ceza Genel” Hukuku; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde “Anayasal Bir Sistem Olarak Başkanlık Modeli” Konferanslarını vermiştir.

Ayrıca yurt dışında Fransa/Strazburg’da: Barış Gücü Görevlerinde Adli Müşavirlik; İtalya/Sanremo’da: Uluslararası İnsancıl Hukuk; Almanya/Berlin’de: Silahlı Kuvvetlerde İnsan Haklarının uygulanması; NATO Barış İçin Ortaklık Merkezinde (Partnership for Peace): Silahlı Çatışma Hukuku; Almanya Oberammergau NATO Okulunda: Kriz Yönetimi; Uluslararası Askeri Hukuk ve Savaş Hukuku Derneğinin Tunus’ta yapılan kongrelerine katılmıştır. Yurt içinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Risk Yönetimi, Algılama Yönetimi (Cyprus İnternational University-Bahçeşehir Üniversitesi), Tüketici Hukuku Sempozyumu (Doğuş Üniversitesi) ve Adalet Bakanlığı tarafından açılan muhtelif seminerlere katılmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi seminerleri ile Adalet Bakanlığı tarafından açılan meslek içi eğitim faaliyetlerinde proje koordinatörlüğü görevleri icra etmiştir. 2012 yılında Çınar Hukuk Bürosunu kurmuştur. 2014 yılında CatSav Hukuk Bürosu ile gücünü birleştirerek Konsey Hukuk Platformunu oluşturmuştur. Halen Uluslararası Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Askeri Hukuk ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.  Evli ve iki çocuk sahibi olup İngilizce bilmektedir.