Ünlü basketbol oyuncusu Michael Jordan şöyle der: "Yetenekli oyuncular sadece maç kazandırır, şampiyonluğu ise takımlar kazandırır."

İşte bu sözden hareketle,"daha iyi bildiğimiz bir iş olsaydı onu yapıyor olurduk" diyen ve "hiç birimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz" sözüne inanan, gerek inşaat ve gayrimenkul hukuku, gerekse şantiye konusunda herbiri 30 yıl ve daha fazla mesleki deneyim ve tecrübeye sahip mimar, mühendis, hukukçu ve iktisatçılardan oluşan bir grup arkadaş bilgi ve deneyimlerimizi birlikte değerlendirmek amacıyla Artıelli Group'u kurduk.

Adı üzerinde; Artıelli.

+50 yaşın tecrübesi ile Amacımız, yurtiçi ve yurtdışında, yerli veya yabancı firmalara uluslararası standartlarda savunma sanayi, gayrimenkul geliştirme, değerleme, fizibilite, uyuşmazlık, tahkim, arabuluculuk, güvenli ve kaliteli inşaat üretimi ile inşaat hukuku sorunlarının çözümünde hizmet sunmaktır.

Artıelli Group olarak, hukukun üstünlüğü ile insana ve doğaya saygıyı görev bildik.