Mithat EMRE Teknolojiden Sorumlu Başkan CTO (Chief Technology Officer)

Fen Konuları Koordinatörü

Makina Mühendisi 

1953 tarihinde Erzurum’da doğan Mithat Emre 1971-1972 yıllarında Berlin Goethe Enstitüsü’nde Lisan eğitimini tamamladıktan sonra bir dönem Berlin Teknik Üniversitesi Makina Fakültesine devam etti. 1977-1978 öğretim yılında ADMMA (Gazi Üniversitesi) Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1978-1992 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanlığı İnşaat Emlak ve İstihkam Dairesinde Çeşitli kademelerde, Tuzla Deniz Harp Okulu İnşaatı gibi önemli büyük projelere görev aldı. Askerlik hizmetini 1980-1982 tarihleri arasında yedek subay olarak yaptı.

Goethe Enstitüt (Almanya), Spirax-Sarco (İngiltere) ve Landys-Gyr (İsviçre) de lisan eğitimi ve teknik sempozyumlara katıldı. 1

1992 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Görevi gereği, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak; ABD, Fransa, Japonya, İtalya, Rusya ve Türkmenistan'da Dışişleri Bakanlığına ait Büyükelçilik bina inşaatlarının denetim ve kabul komisyonlarında görev aldı. Tesisat Mühendisliği alanında çok sayıda sempozyum, panel ve benzeri etkinliklere tebliğ sundu, oturum başkanlıkları yaptı, düzenleme kurullarında görev aldı.

Bu görevi sırasında, mesleği ile ilgili konuların dışında, sözleşme uyuşmazlıklarının çözümünde bilirkişiliklerde bulundu. 4 Şubat 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 98/48654 No.lu kararname ile Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine atandı.

Üyelik görevini 2011 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyesi olarak sürdürdü. 2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Genel Müdürlük görevinden emekli olmuştur.

 

Evli ve iki çocuk babası olup, Almanca ve az Fransızca bilmektedir.