Av. Faruk KÜÇÜK

Avukat Faruk KÜÇÜK

1971 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (1994) lisans eğitimini tamamladı. Müteakiben Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (2005) İdare Hukuku (4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULAR) konusunda Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku (KAMU İHALE KURULU KARARLARININ NİTELİĞİ VE YARGISAL DENETİMİ) konusunda Doktora eğitimine devam etmektedir.

Kamu İhale Kurumu Hukuk Danışmanı ve Baş Hukuk Danışmanı V. Yaptıktan sonra memuriyetten ayrıldı ve serbest avukatlığa başladı.

 Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde bulunan Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi Yürütme Kurulu Üyesidir.

Ankara Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişilik yapmakta, Gazi Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Barosunda İhale Hukuku dersleri vermektedir.

Kamu İhaleleri ile ilgili olarak İngiltere ve Polonya’da eğitim çalışmaları, FIDIC Uluslararası Sözleşmeleri, Tahkim ve çeşitli hukuki konularda sertifikaları vardır. Bunlardan bazıları; Kamu Alımlarında AB Kriterleri, Kamu Alımlarında Dünya Uygulaması, Nothingham Üniversitesinde, İngiltere 2006. Kamu Alımlarının İngiltere Uygulaması, Kamu Alımları Ofisi, Londra’da, 2006. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi AB Temel Eğitim Programı, Ankara’da, 2007. TODAİE AB Uygulamasına Yönelik Yasa Uyumlaştırma Süreci, Ankara’da, 2008.

 İyi Derecede İngilizce bilen Faruk KÜÇÜK Evli, iki çocuk sahibidir.