Av. Erkan ÇATIKOĞLU Finans Grubu Başkanı CFO (Chief Financial Officer)

Avukat

1984 Yılında Kuleli As. Lisesini, 1988 Yılında KHO’nu ve 1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hâkimlik sınavını kazanarak, çeşitli mahkemelerde ve savcılıklarda Mahkeme Başkanlığı ve Başsavcılık görevlerinde bulundu. Görev yaptığı dönemde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş Hukuku Alanında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

2009 yılında European Union Human Rights Project Couse ve Adalet Bakanlığı tarafından açılan meslek içi eğitim ve seminerlerine katıldı. 2013 yılında CatSav Hukuk Bürosunu kurdu. 2014 yılında Çınar Hukuk Bürosu ile gücünü birleştirerek Konsey Hukuk Platformunu oluşturdu.

Arabuluculuk eğitimini tamamlamış ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Arabuluculuk Siciline kaydolmuştur. Arabulucu olarak hizmet vermesinin yanı sıra, halen FIDIC sözleşmeleri, İş Hukuku, Tapu Kadastro Mevzuatı, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk sahibi olup İngilizce bilmektedir.